top of page

PRIVACY BELEID

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze kennisgeving (privacyverklaring) is van toepassing op persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer u deze site gebruikt. Als u lid bent van BAGARUB, of anderszins een relatie met ons hebt, hebben we u mogelijk ook een afzonderlijke privacyverklaring verstrekt waarin staat hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, die ook van toepassing is. U kunt die privacyverklaring ook vinden door de website te bezoeken voor het product of de diensten die we u bieden (www.bagarub.com) of door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van BAGARUB. [info.bagarub@gmail.com)]

Sommige links op deze website kunnen leiden naar andere websites met hun eigen privacykennisgevingen, die kunnen verschillen van deze kennisgeving, en u moet deze kennisgevingen aandachtig lezen.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring is de gegevensbeheerder BagaRub met zijn adres op Spectrumlaan 31, 2665 NM Bleiswijk, Nederland. We hebben ook contactgegevens weergegeven aan het einde van deze kennisgeving.
Informatie die we mogelijk van u verzamelen
We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:
Informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een contact of webformulier invult, of als u zich registreert om waarschuwingen of updates te ontvangen.
Informatie die we verkrijgen of leren, zoals informatie over de browser of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot deze site, hoe u deze site gebruikt en de pagina's die u bezoekt, verkeer en locatiegegevens
We kunnen u ook om informatie vragen als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze site. We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u hier niet op hoeft te reageren.
Als we een bestaande relatie met u hebben en we u kunnen identificeren op basis van informatie die is verkregen of verstrekt door uw gebruik van de site, kunnen we die sets van informatie koppelen, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te reageren op een door u ingediende vraag.

Hoe wij uw informatie gebruiken
We gebruiken uw informatie alleen als we uw toestemming hebben of als we een andere wettelijke reden hebben om deze te gebruiken. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, gebruiken we uw persoonlijke gegevens op basis van het feit dat dit in ons legitieme belang is om de site te beheren en te onderhouden en om u de functionaliteit van de site en gerelateerde services te bieden. We kunnen de informatie die via deze site wordt verstrekt of verkregen, gebruiken om:
- Reageren op uw vragen en feedback (bijvoorbeeld als u een vraag heeft gesteld of feedback via de site heeft verzonden)
- U voorzien van informatie, producten of diensten die u hebt aangevraagd of waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, tenzij u ons anders vertelt
- Onze verplichtingen nakomen uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten
- Sta u toe deel te nemen aan alle interactieve functies van de site
- U op de hoogte houden van wijzigingen aan de site
- U waarschuwingen of updates geven waar u toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen door u te registreren op de site
- Zorg ervoor dat de inhoud van de site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor het apparaat waar u toegang tot heeft
- Voer gegevensanalyses uit voor meer informatie over hoe u en anderen omgaan met deze site en onze advertenties
- Detecteren en voorkomen van misbruik of misbruik van deze site of onze services

We gebruiken informatie ook om aan onze nalevingsverplichtingen te voldoen, om te voldoen aan andere wet- en regelgeving en om te delen met toezichthouders en andere autoriteiten waarop Bag-A-Rub van toepassing is. Dit kan het gebruik ervan inhouden om misdaad te helpen opsporen of voorkomen. We doen dit alleen op basis van het feit dat het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het is in ons legitieme belang en dat van anderen of om onwettige handelingen te voorkomen of op te sporen.
We kunnen uw informatie delen met anderen, waaronder: andere Bag-A-Rub-bedrijven en al onze dienstverleners; iemand anders wiens producten en diensten u heeft aangevraagd; iedereen aan wie we verplicht zijn om informatie bekend te maken of waar dit in het algemeen belang is (bijvoorbeeld om fraude, misbruik van onze site of services te voorkomen of op te sporen).
IP-adressen
We kunnen informatie verzamelen over uw computer (of mobiel apparaat), inclusief waar beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer of voor onze eigen commerciële doeleinden. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers.
koekjes
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van deze site, om uw ervaring bij het bezoeken van deze site te verbeteren en om de site te verbeteren. Gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

Hoelang we uw gegevens bewaren
We houden informatie in overeenstemming met het GDPR-beleid. Als u bijvoorbeeld een lid van de Bag-A-Rub-website bent, bewaren we gegevens normaal gesproken tot één jaar na het einde van onze relatie. We bewaren informatie om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of voor onze legitieme doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen, en moeten deze soms voor een langere periode bewaren; als we het niet zo lang hoeven te bewaren, kunnen we het eerder verwijderen, vernietigen of anonimiseren. Dit stelt ons in staat om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of het te gebruiken waar nodig voor onze legitieme doeleinden, zoals het afhandelen van vragen.
We moeten uw informatie mogelijk voor een langere periode bewaren waar we de informatie nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of wettelijke vereisten of waar we deze mogelijk nodig hebben voor onze legitieme doeleinden, bijv. om ons te helpen reageren op vragen of klachten, fraude en financiële criminaliteit te bestrijden, te reageren op verzoeken van regelgevers, enz. Als we informatie gedurende deze periode niet hoeven te bewaren, kunnen we deze sneller vernietigen, verwijderen of anonimiseren.
Overdracht van uw informatie naar het buitenland
Uw informatie kan worden overgedragen naar en opgeslagen op locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonlijke informatie hebben. Wanneer we dit doen, zorgen we ervoor dat het een passend beschermingsniveau heeft en dat de overdracht rechtmatig is.
U kunt meer informatie krijgen over de bescherming die aan uw informatie wordt gegeven wanneer deze buiten de EER wordt overgedragen door contact met ons op te nemen met behulp van de details in het gedeelte ‘Meer details over uw informatie’ hieronder.
Jou rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de informatie die wij over u hebben. Deze rechten omvatten:

 

Het recht op toegang tot informatie die wij over u hebben en om informatie te verkrijgen over hoe wij deze verwerken;
In sommige omstandigheden het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw informatie in te trekken, wat u op elk gewenst moment kunt doen. We kunnen uw informatie blijven verwerken als we een andere legitieme reden hebben om dit te doen;
In sommige omstandigheden, het recht om bepaalde informatie die u ons hebt verstrekt in een elektronisch formaat te ontvangen en / of te vragen dat we deze doorgeven aan een derde partij.

Het recht om te vragen dat we uw informatie corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig is;
In sommige omstandigheden, het recht om te vragen dat we uw informatie wissen. We kunnen uw informatie blijven behouden als we het recht hebben of verplicht zijn deze te bewaren; en,
Het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen en te verzoeken dat wij onze verwerking van uw informatie beperken. Nogmaals, er kunnen situaties zijn waarin u bezwaar maakt of ons vraagt ​​om onze verwerking van uw informatie te beperken, maar we hebben het recht om uw informatie te blijven verwerken en / of dat verzoek te weigeren
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de details in het gedeelte ‘Meer details over uw informatie’ hieronder. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, of bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt.
Hoe we uw informatie beveiligen
We gebruiken een reeks maatregelen om uw informatie veilig te houden, waaronder codering en andere vormen van beveiliging. We eisen van ons personeel en alle derden die namens ons werkzaamheden uitvoeren dat ze voldoen aan de juiste nalevingsnormen, waaronder verplichtingen om informatie te beschermen en passende maatregelen toe te passen voor het gebruik en de overdracht van informatie.
Meer informatie over uw informatie
Als u meer informatie wilt over alles wat we in deze privacyverklaring hebben gezegd, of om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via privacy@bagarub.com* gericht 'ter attentie van de DPO'.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en u kunt altijd de meest recente versie op deze site vinden.

Laatste wijziging: 21 november 2019
 

Bag-A-Rub
Spectrumlaan 31,

2665 NM Bleiswijk
The Netherlands
Website: www.bagarub.com

 

bottom of page